loader loader

Odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se:
- zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice (naselja Selce, Crikvenica, Dramalj i Jadranovo);
-uvjeti koje mora ispunjavati prijevoznik ukoliko želi ulaziti, zaustaviti ili parkirati turistički autobus u zoni posebnog prometnog režima;
-prekršajne odredbe za slučaj postupanja suprotno odredbama Odluke.

Članak 2.
Turistički autobus je svako vozilo namijenjeno isključivo za prijevoz putnika i to autobus ili osobno vozilo (8+1 ) koji obavlja poseban linijski prijevoz putnika i povremeni prijevoz putnika sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
Zona posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice utvrđuje se prometnim elaboratima uz dobivene zakonom propisane suglasnosti.
Ova Odluka ne odnosi se na turističke autobuse koji dovoze ili odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u smještajnim objektima u zoni posebnog prometnog režima.

Članak 3.
U zoni posebnog prometnog režima parkiranje i zaustavljanje turističkih autobusa iz članka 1. ove Odluke moguće je samo ako su turistička agencija ili vlasnik vozila ishodili posebnu dozvolu.
U zoni posebnog prometnog režima parkiranje i zaustavljanje turističkih autobusa, vremenski je ograničeno i ono ne može biti duže od 5 (pet) minuta. Prometovanje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima uredit će se prometnim znakovima na ulazu u zonu.

Članak 4.
Posebni uvjeti prometovanja turističkih autobusa određuju se u vremenskom razdoblju od 15.06. do 15.09. tekuće godine.

Određuje se naknada za dobivanje posebne dozvole za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima u iznosu od 40.000,00 kuna (bez PDV ) po jednom vozilu.
Dozvola za zaustavljanje i parkiranje izdaje se na ime prijevoznika koji istu može koristiti za jedno vozilo po danu bez obzira na registracijsku oznaku vozila.
Dozvola za zaustavljanje i parkiranje može se ishoditi samo za cijelo razdoblje posebnih uvjeta prometovanja.
Za izdavanje dozvola i vođenje evidencije zadužuje se EKO Murvica d.o.o. Crikvenica.
Oblik i sadržaj dozvole, način plaćanja naknade, način isticanja dozvole, kao i ostale uvjete utvrdit će EKO Murvica d.o.o. Crikvenica.
U slučaju oslobađanja od plaćanja naknade pojedinog prijevoznika, sukladno članku 6. Odluke, EKO Murvica d.o.o. evidentirat će sve slučajeve pri čemu će se koristiti podacima dobivenim od Turističke zajednice Grada Crikvenice i Grada Crikvenice.
EKO Murvica d.o.o. u obvezi je zasebno evidentirati prihod ostvaren po osnovi izdanih dozvola te izvijestiti gradonačelnika Grada Crikvenice o provedenim radnjama u primjeni ove Odluke po isteku roka iz stavka1. ovog članka.
EKO Murvica d.o.o. i Grad Crikvenica posebnim ugovorom definirati će namjenu trošenja prihodovanih sredstava, a u svrhu unapređenja kvalitete javnih površina Grada Crikvenice.

Članak 5.
Nadzor nad zaustavljanjem i parkiranjem turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima obavljaju policijski službenici i prometni/komunalni redari Grada Crikvenice. Nadzor nad parkiranjem turističkih autobusa na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju i djelatnici „Eko Murvica“ d.o.o.

Članak 6.
Plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke oslobodit će se prijevoznici koji predoče dokument/e kojim će dokazati da prevoze putnike koji su smješteni u nekom od objekata za smještaj turista na području Grada Crikvenice. Iznimno, za posebne namjene poput sudjelovanja u kulturnim, sportskim i školskim manifestacijama Grad Crikvenica može izdati posebnu suglasnost za oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za svaki prekršaj pravna osoba:
- ako se parkira u zoni posebnog prometnog režima bez posebne dozvole mjerodavnog tijela;
- ako se zaustavlja u zoni posebnog prometnog režima suprotno odredbama ove Odluke;
- ako ne postupi po nalogu prometnog / komunalnog redara;
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.


Članak 8.
Iznimno, u opravdanim slučajevima, prometni/komunalni redari ovlašteni su usmeno izreći zabranu zaustavljanja i parkiranja svim pravnim i fizičkim osobama koje ne plate naknadu, ne podmiruju uredno svoje obveze s osnova naknade za zaustavljanje i parkiranje ili na bilo koji drugi način krše odredbe ove Odluke.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Crikvenice“.


Članak 10.
Datumom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaustavljanju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 23/2009.)

KLASA: 340-01/18-01/04
URBROJ: 2107/01-06/03-18-11
Crikvenica, 17. svibanj 2018.

Obavijesti

Dežurna služba::
Za sve izvanredne događaje i situacije možete se obratiti dežurnoj službi „Eko-Murvice" koja je na dispoziciji od 0 do 24 sata na broj telefona 051/781-177
Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta:
Kako bi postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta u postupku ishođenja građevinske dozvole za investitore bio učinkovitiji, jasniji i brži, na našu web stranicu postavili smo obrasce zahtjeva i kratko objašnjenje postupka. Sve navedeno možete pronaći pod izbornikom Propisi
Povjerenstvo za reklamacije:
Pisane upite Povjerenstvu za reklamacije EKO-MURVICA D.O.O. Crikvenica možete uputiti na adresu Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica (s naznakom Za Povjerenstvo za reklamacije).
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka:
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Upravi trgovačkog društva EKO - MURVICA D.O.O. Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II, je svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 7,00 do 15,00 sati.
Radno vrijeme blagajne::
Blagajna se nalazi na adresi Ulica braće Brozičević bb (bivša cvjetarna kod tržnice).Broj telefona blagajne je 051/554-083. Zimsko radno vrijeme blagajne EKO - MURVICE je od 16. rujna do 15. lipnja i to ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7,30 do 14,00 sati, (stanka od 10:00 do 10:30),te utorkom od od 11:30 do 18:00 sati (stanka od 15:00 do 15:30). Ljetno radno vrijeme blagajne EKO - MURVICE je od 16. lipnja do 15 rujna i to od ponedjeljka do petka od 7,30 do 13,00 sati, te subotom od 8,00 do 12,00 sati.
„EKO – MURVICA“ d.o.o. Služba za korisnike 0800 2999:
Kako bismo korisnicima naših usluga bili još dostupniji, u cilju bolje komunikacije i međusobne suradnje, aktivirali smo besplatni broj Službe za korisnike 0800 2999 na kojem se svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati mogu dobiti sve informacije vezane uz razvrstavanje i odvoz otpada, narudžbu dostave vrećica za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada, vrtlarske i vrtnotehničke radove koje nudimo za vrtove i okućnice, kao i za sve druge informacije o našim uslugama. Nadamo se da ćemo ovime doprinijeti još većem korisničkom zadovoljstvu.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Službenik za zaštitu osobnih podataka za EKO-MURVICA D.O.O.: SABINA ERDEMOVIĆ OIB: 45144800173 mail: sabina.erdemovic@ekomurvica.hr
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR:
U cilju ispunjavanja zakonskih obveza te još bolje suradnje s korisnicima naših usluga i poslovnim suradnicima, tvrtka "EKO-MURVICA" d.o.o. Crikvenica je u postupku usklađivanja s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA:
Ako nastupi smrtni slučaj naši dežurni djelatnici dostupni su 24 sata na dan na brojeve telefona 091/241-0609 i 091/242-0635 za informacije i dogovor oko preuzimanja pokojnika i ostalih usluga.
OBAVIJEST KORISNICIMA:
Obavještavamo poštovane korisnike da od sutra, 01.10.2021. krećemo sa zimskim režimom odvoza miješanog komunalnog otpada (zelene kante). Miješani komunalni otpad sa zapadnog dijela grada, Dramlja i Jadranova odvozimo ponedjeljkom i petkom, dok sa istočnog dijela grada Crikvenice i Selca odvozimo utorkom i subotom.
ZATVORENO PARKIRALIŠTE DUBRAČINA:
Poštovani korisnici, od 08.12.2021.godine otvoreno javno parkiralište „Dubračina“ biti će zatvoreno zbog radova do 31.01.2022.godine. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Korisni linkovi

MURVICA d.o.o.   http://www.murvica.hr
GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com

Kontakt EKO-MURVICA d.o.o.

EKO-MURVICA d.o.o.
Trg Stjepana Radića 1/II
Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
OIB: 58401982639
Telefon: +385 051 455-500
Telefon (besplatni broj): 0800 2999
Email: ekomurvica@ekomurvica.hr

Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
Ime i prezime
 
Email
 
Telefon
 
Tema
 
Poruka
 

EKO-MURVICA d.o.o.


Eko - Murvica d.o.o. nastala je podjelom nekadašnje GKTD Murvice d.o.o. i, kao sveopći pravni sljednik, preuzela je sve djelatnosti osim održavanja sanitarne i oborinske odvodnje. Odvajanje se moralo napraviti zbog odredbi Zakona o vodama koje zahtijevaju da tvrtka koja se bavi odvodnjom (tzv. vodne usluge") ne obavlja niti jednu drugu komunalnu ili komercijalnu djelatnost. EKO - MURVICA d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II tel: 051/455-500, fax: 051/241-060 e-pošta: ekomurvica@ekomurvica.hr IBAN: HR4724020061100701735 SWIFT adresa (BIC): ESBCHR22 OIB: 58401982639 PB: 4222300 PDV identifikacijski broj: HR58401982639. Upisan kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem - MBS 040325655, temeljni kapital: 21.151.700,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Franko Gržetić, univ. spec.oec., direktor

EKO-MURVICA d.o.o. @ Google Map

Kalendar odvoza otpada

Kalendar odvoza otpada Vinodolska općina

Dozvoljeni otpad za mobilno reciklažno dvorište

Ove internet stranice minimalno koriste kolačiće (cookies) radi boljeg korisničkog iskustva.
Tvrtka EKO-MURVICA d.o.o. Crikvenica posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Osobni podaci i informacije koriste se u svrhu poslovanja tvrtke EKO-MURVICA d.o.o. i ne koriste se u druge svrhe.
Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.