loader loader

EKO - MURVICA d.o.o.
Trg Stjepana Radića 1/II
C r i k v e n i c a

Na temelju čl. 12. Izjave osnivača EKO - MURVICA d.o.o. direktor društva dana 09. travnja 2014. godine donosi

PROCEDURU ZA POTPUNU I PRAVODOBNU NAPLATU POTRAŽIVANJA

Red.br

AKTIVNOST

IZVRŠENJE

ROK

POPRATNI DOK.

1.

 

Prikupljanje podataka potrebnih za izdavanje računa

Evidentičari površina, Fakturisti, Referenti za naplatu i pravne poslove

 

Tijekom godine

Zapisnici o utvrđivanju površina,  evidencija pražnjenja posuda

2.

 

Izdavanje računa za pravne i fizičke osobe, zakupa posl.prostora i dr.

 

Fakturisti

 

Mjesečno

 

Izdatnice, radni  nalozi, ugovori

3.

 

Kontrola potpunosti i točnosti

Knjigovođe i referent za naplatu potraživanja

 

sukcesivno

 

Zapisnici

4.

 

Unos podataka u sustav

(knjiženje izlaznih računa u saldakontima i gl.knjizi)

 

Knjigovođe

 

 

dnevno

 

Financijske kartice, računi

5.

 

Kontrola točnosti podataka

 

Knjigovođe i fakturisti

 

dnevno

Financijske  kartice, računi

6.

Unos podataka u sustav

(Evidentiranje naplaćenih prihoda u gl.knjizi i saldakontima)

 

Knjigovođe

 

 

dnevno

Financijske  kartice Temeljnice, izvodi po poslovnom računu

7.

 

Praćenje naplate prihoda

(analitika)

 

Knjigovođe i fakturisti

 

 

dnevno

Izvadak po poslovnom računu, blagajnički izvještaj-uplatnice

8.

 

Izdavanje opomena pred tužbu

 

Referent za naplatu potraživanja

Za pravne i fizičke osobe dva puta godišnje

 

 

 

Opomene pred tužbu

9.

 

 

Obračun kamata za zakašnjelo plaćanje računa

 

 

Knjigovođe i fakturisti

 

Na kraju godine ( za fizičke osobe i tijekom godine nakon plaćanja računa)

 

 

 

Obračun kamata

10.

 

Ovrha-prisilna naplata potraživanja

 

Referent za naplatu potraživanja

 

 

 

Tijekom godine

Financijske kartice, računi, ovršni postupak kod Javnog bilježnika

 

11. Redovito praćenje naplate

       Redovitim i ažurnim  knjiženjem naplate prihoda društva omogućuje se lakše i točno praćenje naplate i utvrđivanje otvorenih potraživanja. S većim dužnicima i onima čiji se dugovi odnose na dulje vremensko razdoblje (6 mjeseci i više) potrebno je uskladiti salda, najmanje jednom godišnje, naročito kad su plaćeni noviji računi, a stariji su otvoreni.

       Kod knjiženja uplata važno je obratiti pažnju na stavke koje se zatvaraju uplatom.

       Ukoliko je dužnik naveo poziv na broj, obavezno se zatvara dugovanje po pozivu na broj.

       Ukoliko dužnik nije naveo poziv na broj obavezno se zatvaraju najstarija dugovanja dužnika.

12. Izdavanje opomena

        Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi prihoda (odvoz komunalnog otpada, odvodnja otpadnih voda, zakup posl. prostora i dr.), koje određeni dužnik ima prema društvu.

        Opomene za pravne i fizičke osobe izlistavaju se dva puta godišnje.

        Kriterij za listanje opomena je dug za tri ili više računa ovisno o visini duga.

        Za veće dužnike suglasnost o obročnom plaćanju dugovanja daje direktor društva.

        U roku narednih 30 dana nadzire se naplata prihoda po opomenama.

13. Ovrhe

        Nakon što u roku u 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, javnom bilježniku dostavljaju se prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave za sve dužnike osim onih koji su eventualno sklopili nagodbu o obročnoj otplati duga.

 

Postupak ovrhe

Red.br.

AKTIVNOST

IZVRŠENJE

ROK

POPRATNI DOK.

14.

Utvrđivanje knjigovodstvenog stanja dužnika, prikupljanje podataka o  poslovnom računu ili imovinskom stanju, te vlasništvu na objektu dužnika, odnosno upit HZMO o  mirovini ili zaposlenju za fizičke osobe.

 

 

 

Referent za naplatu potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokretanje prijedloga za ovrhu  pravovremeno,odnosno treba paziti da ne dođe do zastare potraživanja

 

 

 

 

 

 

Financijske kartice, računi

15.

 

 

Kompletiranje priloga- Vjerodostojna ili ovršna isprava,

 

Referent za naplatu potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

Zajedno sa prijedlogom za ovrhu

 

 

 

Financijske  kartice ili računi

 

16.

 

 

Izrada prijedloga za ovrhu

Referent za naplatu potraživanja

 

 

 

Najviše dva dana od pokretanja postupka

 

Prijedlog za ovrhu Javnom bilježniku

 

17.

Ovjera i potpis

kod prijedloga za ovrhu za Javnog bilježnika

 

 

Direktor

 

 

18.

 

Dostava prijedloga za ovrhu Javnom bilježniku preporučeno sa povratnicom

 

Referent za naplatu potraživanja

 

 

 

Najviše tri dana od izrade prijedloga

 

19.

Dostava Rješenja po izvršnosti na naplatu FINI ili na zabilježbu zabrane otuđenja  ako se radi o ovrsi na nekretnine.

 

Referent za naplatu potraživanja

 

 

 

 

 

Dostava osnove za plaćanje,

Rješenje o ovrsi, popratni dopis

 

       U narednih osam dana od generiranja ovršnih Rješenja prati se naplata prihoda. Ako se prihodi naplate ovršna rješenja sa prilogom se arhiviraju.

       Ukoliko naplata izostane ovršno Rješenje šalje se FINA-i na naplatu.

       U narednih trideset dana prati se ovrha po naplati. Ako se prihodi naplate ovršna rješenja sa prilogom se arhiviraju.

        Ovrhe koje vodi Javni bilježnik ako nije uložen prigovor dostavljaju se na naplatu FINI. 

        Uknjižba založnog prava na nekretninama provodi se ako ovršenik nema stalnih novčanih primanja (plaća, mirovina i sl.), niti novčanih sredstava na računima.

        Ova procedura objavljena je na web stranici EKO - MURVICA d.o.o., a stupa na snagu danom objave.

Obavijesti

Dežurna služba::
Za sve izvanredne događaje i situacije možete se obratiti dežurnoj službi „Eko-Murvice" koja je na dispoziciji od 0 do 24 sata na broj telefona 051/781-177
Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta:
Kako bi postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta u postupku ishođenja građevinske dozvole za investitore bio učinkovitiji, jasniji i brži, na našu web stranicu postavili smo obrasce zahtjeva i kratko objašnjenje postupka. Sve navedeno možete pronaći pod izbornikom Propisi
Povjerenstvo za reklamacije:
Pisane upite Povjerenstvu za reklamacije EKO-MURVICA D.O.O. Crikvenica možete uputiti na adresu Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica (s naznakom Za Povjerenstvo za reklamacije).
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka:
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Upravi trgovačkog društva EKO - MURVICA D.O.O. Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II, je svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 7,00 do 15,00 sati.
Radno vrijeme blagajne::
Blagajna se nalazi na adresi Ulica braće Brozičević bb (bivša cvjetarna kod tržnice).Broj telefona blagajne je 051/554-083. Zimsko radno vrijeme blagajne EKO - MURVICE je od 16. rujna do 15. lipnja i to ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7,30 do 14,00 sati, (stanka od 10:00 do 10:30),te utorkom od od 11:30 do 18:00 sati (stanka od 15:00 do 15:30). Ljetno radno vrijeme blagajne EKO - MURVICE je od 16. lipnja do 15 rujna i to od ponedjeljka do petka od 7,30 do 13,00 sati, te subotom od 8,00 do 12,00 sati.
„EKO – MURVICA“ d.o.o. Služba za korisnike 0800 2999:
Kako bismo korisnicima naših usluga bili još dostupniji, u cilju bolje komunikacije i međusobne suradnje, aktivirali smo besplatni broj Službe za korisnike 0800 2999 na kojem se svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati mogu dobiti sve informacije vezane uz razvrstavanje i odvoz otpada, narudžbu dostave vrećica za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada, vrtlarske i vrtnotehničke radove koje nudimo za vrtove i okućnice, kao i za sve druge informacije o našim uslugama. Nadamo se da ćemo ovime doprinijeti još većem korisničkom zadovoljstvu.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Službenik za zaštitu osobnih podataka za EKO-MURVICA D.O.O.: SABINA ERDEMOVIĆ OIB: 45144800173 mail: sabina.erdemovic@ekomurvica.hr
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - GDPR:
U cilju ispunjavanja zakonskih obveza te još bolje suradnje s korisnicima naših usluga i poslovnim suradnicima, tvrtka "EKO-MURVICA" d.o.o. Crikvenica je u postupku usklađivanja s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA:
Ako nastupi smrtni slučaj naši dežurni djelatnici dostupni su 24 sata na dan na brojeve telefona 091/241-0609 i 091/242-0635 za informacije i dogovor oko preuzimanja pokojnika i ostalih usluga.
OBAVIJEST KORISNICIMA:
Obavještavamo poštovane korisnike da od sutra, 01.10.2021. krećemo sa zimskim režimom odvoza miješanog komunalnog otpada (zelene kante). Miješani komunalni otpad sa zapadnog dijela grada, Dramlja i Jadranova odvozimo ponedjeljkom i petkom, dok sa istočnog dijela grada Crikvenice i Selca odvozimo utorkom i subotom.
ZATVORENO PARKIRALIŠTE DUBRAČINA:
Poštovani korisnici, od 08.12.2021.godine otvoreno javno parkiralište „Dubračina“ biti će zatvoreno zbog radova do 31.01.2022.godine. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Korisni linkovi

MURVICA d.o.o.   http://www.murvica.hr
GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com

Kontakt EKO-MURVICA d.o.o.

EKO-MURVICA d.o.o.
Trg Stjepana Radića 1/II
Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
OIB: 58401982639
Telefon: +385 051 455-500
Telefon (besplatni broj): 0800 2999
Email: ekomurvica@ekomurvica.hr

Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
Ime i prezime
 
Email
 
Telefon
 
Tema
 
Poruka
 

EKO-MURVICA d.o.o.


Eko - Murvica d.o.o. nastala je podjelom nekadašnje GKTD Murvice d.o.o. i, kao sveopći pravni sljednik, preuzela je sve djelatnosti osim održavanja sanitarne i oborinske odvodnje. Odvajanje se moralo napraviti zbog odredbi Zakona o vodama koje zahtijevaju da tvrtka koja se bavi odvodnjom (tzv. vodne usluge") ne obavlja niti jednu drugu komunalnu ili komercijalnu djelatnost. EKO - MURVICA d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II tel: 051/455-500, fax: 051/241-060 e-pošta: ekomurvica@ekomurvica.hr IBAN: HR4724020061100701735 SWIFT adresa (BIC): ESBCHR22 OIB: 58401982639 PB: 4222300 PDV identifikacijski broj: HR58401982639. Upisan kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem - MBS 040325655, temeljni kapital: 21.151.700,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Franko Gržetić, univ. spec.oec., direktor

EKO-MURVICA d.o.o. @ Google Map

Kalendar odvoza otpada

Kalendar odvoza otpada Vinodolska općina

Dozvoljeni otpad za mobilno reciklažno dvorište

Ove internet stranice minimalno koriste kolačiće (cookies) radi boljeg korisničkog iskustva.
Tvrtka EKO-MURVICA d.o.o. Crikvenica posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Osobni podaci i informacije koriste se u svrhu poslovanja tvrtke EKO-MURVICA d.o.o. i ne koriste se u druge svrhe.
Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.